Start Alma and stefan

Alma and stefan

Han var verksam på Finansdepartementet till 1992 och var samtidigt styrelsemedlem i Stockholms fondbörs, Värdepapperscentralen och Riksgäldskontoret.

2 maja 1992 w Konstancinie) – polski historyk i archiwista, badacz historii Polski XIX wieku.

Ukończył w 1979 studia na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1978 do 1982 pracował w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa PKP, a w latach 1983–1989 w Instytucie Funkcjonowania Gospodarki Narodowej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Działał w Studenckim Komitecie Solidarności, współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Komitetem Samoobrony Społecznej „KOR”.

Od 1991 do 1994 zajmował stanowisko wiceministra finansów, współpracując z kolejnymi ministrami (Karolem Lutkowskim, Andrzejem Olechowskim, Jerzym Osiatyńskim i Markiem Borowskim).

Został odwołany w 1994 przez premiera Waldemara Pawlaka w związku z rzekomymi nieprawidłowościami przy prywatyzacji Banku Śląskiego S. W proteście przeciwko temu do dymisji podał się minister Marek Borowski, z którym nie skonsultowano decyzji o tej dymisji.

2011 förlängdes Ingves mandat med ytterligare sex år.

Han är även medlem i Europeiska Centralbankens generalförsamling, sitter i styrelsen för Bank for International Settlements i Basel (BIS) och är ordförande för Basel-kommittén för banktillsyn.

Po habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim (1946) był zastępcą profesora UW, od 1949 profesorem nadzwyczajnym, a od 1958 profesorem zwyczajnym.